Advokater og firma

Advokatene Jensen & Grøsfjell holder til i Egersund sentrum og består av advokatene Svein Erling Jensen og Tom Grøsfjell. Vi kan tilby bistand innen de fleste rettsområder.

Svein Erling Jensen

Advokat / Eget firma siden 1991

Driver alminnelig praksis, med hovedvekt på: Familie, arv og skifterett, landbruksrett, kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold, erstatningsrett, strafferett, eiendomsmegling og virksomhetsoverdragelse.

Tlf. 957 97 227

Tom Grøsfjell

Advokat / Egen praksis siden 01.01.22

Tom har mange års erfaring innen offentlig forvaltning, blant annet som byggesakssjef i Eigersund kommune. Han driver en allsidig praksis og har god erfaring innenfor de fleste rettsområder. I tillegg jobber han som eiendomsmegler. Tom er også konfliktrådsmekler på fritiden.

Tlf. 938 57 114

Marion Jensen

Advokatsekretær

Medhjelper (Oppgjør fast eiendom) og administrasjonsoppgaver som sentralbord, utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag, ankeutdrag samt økonomi, lønn og bilagsarbeid.

Tlf. 957 44 651

Malin Borge

Advokatsekretær

Medhjelper (Eiendomsmegling) og administrasjonsoppgaver som sentralbord, utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag, ankeutdrag samt økonomi, lønn og bilagsarbeid. Ansatt siden 2017.

Mer informasjon om Eiendomsmegling.

Sparebanken Vest

v/Kunderådgiver Hanne Mette Haver

Sparebanken Vest, avd. Nærbø, har kontor i byggets første etasje. Ta kontakt på tlf. 401 98 883 eller hanne.haver@spv.no