Advokater og firma

Advokatfirmaet Jensen holder til i Egersund sentrum. Vi kan tilby bistand innen de fleste rettsområder.

Svein Erling Jensen

Advokat / Eget firma siden 1991

Driver alminnelig praksis, med hovedvekt på: Familie, arv og skifterett, landbruksrett, kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold, erstatningsrett, strafferett, eiendomsmegling og virksomhetsoverdragelse.

Tlf. 957 97 227
svein@advokatene-egersund.no

Miriam Desiré Larsen

Advokatfullmektig / Cand. Jur i 2004

Miriam Desiré har mangeårig og variert arbeidserfaring som jurist i den offentlige forvaltningen og bistår våre klienter innen alle rettsområder, både sivile saker og straffesaker. Hun har særlig interesse for barnerett, familierett, arv- og skifterett, erstatningsrett, menneskerettigheter og strafferett.

Tlf. 918 17 273
miriam@advokatene-egersund.no

Marion Jensen

Advokatsekretær

Medhjelper (Oppgjør fast eiendom) og administrasjonsoppgaver som sentralbord, utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag, ankeutdrag samt økonomi, lønn og bilagsarbeid.

Tlf. 957 44 651
marion@advokatene-egersund.no

Malin Borge

Advokatsekretær

Medhjelper (Eiendomsmegling) og administrasjonsoppgaver som sentralbord, utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag, ankeutdrag samt økonomi, lønn og bilagsarbeid. Ansatt siden 2017.

Mer informasjon om Eiendomsmegling.

Sparebanken vest

v/Kunderådgiver Hanne Mette Haver

Sparebanken Vest, avd. Nærbø, kontor i 1. etasje. Ta kontakt på tlf. 401 98 883 eller på hanne.haver@spv.no